Podešavanja prečica

U programu Minimax možemo uređivati traku sa alatima tako da se u njoj nađu prečice do delova program koje najčešće koristimo: nov izdat račun, nov primljen račun, izdati računi, zalihe...


1. Da bismo mogli da unosimo prečice prvo uđemo u određenu firmu, namestimo kursor miša na ikonicu  u gornjem desnom uglu, otvara se ovakvo polje i kliknemo na Prečice

2. Otvori se novi prozor Prečice, koji u sebi ima spisak mogućih prečica. Ako nemamo prethodno definisane prečice, levi spisak će biti prazan a desni pun. Samo je dovoljno da kliknemo na nešto iz desnog spiska i preneće se levo. Kad završimo- klik na Sačuvaj

3. Kada smo odabrali željene prečice i sačuvali - novoformirane prečice nam se sada nalaze na ikonici +Nov koja je uvek gore levo... (pogledajte na slici ispod)

 

 


Kako da izmenimo postojeće prečice?

 

Kursorom stanemo na dugme +Nov i odaberemo donje ponuđeno polje Uredi... sada možemo da dodajemo nove prečice ili uklonimo već dodate. Nakon uređivanja sačuvamo promene. 

 

U ovom tekstu