Štampanje podataka o primaocu

Na podešavanju štampe za Izdate račune, Predračune, Knjižna odobrenja omogućen je izbor štampe o primaocu. Prilikom podešavanja štampe u delu <Ostala podešavanja> imamo mogućnost izbora da li da se podaci o primaocu štampaju ili ne:

Podaci o primaocu će se štampati samo ukoliko su različiti od podataka stranke, u suprotnom se neće štampati bez obzira na ovo podešavanje.

U ovom tekstu