Administrator organizacije (preduzetnik) dodaje svog knjigovođu

U situaciji kada već koristimo neki od paketa Poslovanja i želimo da dodamo svog knjigovođu koji takođe koristi program Minimax, to radimo u četiri koraka.

Na početnoj strani programa izaberemo u Prečicama deo Korisnici i potom na dugme Dodaj korisnika.

 

1. Vrsta korisnika: pošto želimo da dodamo svog knjigovođu koji istovremeno već koristi program Minimax, označićemo Dodaj računovođu

Imamo mogućnost IZBORA: da li želimo da knjigovođa sam reguliše pristup svojim zaposlenima (štikliramo) ili ćemo to mi raditi (ostavimo prazno polje) i kliknemo dole na dugme Napred.

2. Lični podaci: upišemo ime i prezime kao i e-mail adresu našeg knjigovođe sa kojim on koristi Minimax, potom kliknemo dugme Napred.

 

3. Dodavanje licence: na ovom koraku izaberemo opciju Licencu ću dodati kasnije, zato što će knjigovođa koristiti svoju postojeću licencu za obradu naših podataka i nema potrebe sebi da povećamo broj licenci i time mesečnu pretplatu.

 

4. Za završetak procesa kliknemo na dugme Pošalji poziv.

 

Zatim ćemo dobiti informaciju da je poziv uspešno poslat, kliknemo na dugme Nazad na početnu stranu.

 

Kada pozvani knjigovođa bude sledeći put ušao u program Minimax dobiće obaveštenje da mu je dodeljen pristup do Vaše organizacije.

U ovom tekstu