Obračun kamate

Obračun kamate radi se koracima: Poslovanje > Obračun kamate > +Nov.
Unosimo: stranku; datume: obračuna, knjiženja, dospeća; biramo kamatnu stopu (možemo koristiti postojeću iz sistema -* Referentne kamatne stope (upisuju administratori Minimax) ili otvoriti nove kroz šifarnici > kamatne stope > + Nov).
Zatim unosimo period za koji se radi kamata (kamata od - kamata do). Kada unesemo ovaj podatak dobijamo dve opcije (alata) za odabir:


Program kamatu računa na sledeći način:
Kamata = razlika između datuma (od datuma - do datuma)  * glavnica * procenat kamate / 365 / 100


Na slici u primeru:
Kamata = 12 * 1.200,00 * 4,5 / 365 / 100 = 1,78


Kada potvrdimo obračun kamate u delu nastali zapisi dobijamo PDF dokument - Obračun kamate, koji možemo dostaviti kupcu. 

U ovom tekstu