Štampanje naloga za plaćanje

Naloge možemo štampati  kao univerzalni nalog za plaćanje.

Imamo dva načina odnosno dve mogućnosti pokretanja štampe:

  • Da na osnovnom pregledu izaberemo naloge za plaćanje koji se žele štampati

1. Na pregledu označimo (čekiramo) naloge koje želimo da štampamo:


2. Izaberemo opciju <Štampanje>:


3. Dobijamo pregled izabranih naloga (redova) :

4. Sledeći korak nam je Unos podataka i potvrđivanje:

Na ovom koraku definišemo sledeće opcije:

-Da li da se odštampa i datum plaćanja: Možemo izabrati da li da se datum plaćanja ispiše na nalogu ili ne. Ako ne označimo to polje, možemo ručno upisati na nalog datum.

- Da li da se odštampa nalogodavac: ako označimo ovu opciju, na nalogu će se ispisati naziv i adresa nalogodavca. Ako ne izaberemo tu opciju, te podatke možemo ručno upisati na nalog.

Da li da se odštampa račun pretplatnika: ako označimo ovu opciju, na nalogu će se ispisati račun nalogodavca. Ako ne izaberemo tu opciju, taj podatak možemo ručno upisati na nalog.

- Platiti sa računa: vršimo odabir sa kog računa nalogodavca će se nalozi plaćati

- Ako nam je potrebno dodatno odstupanje od ruba ovde upisujemo broj


5. Poslednji korak je <Obrada i izveštaj>  gde dobijamo link za štampu naloga za plaćanje i listu tih (obrađenih) naloga:


  • Da na osnovnom pregledu odberemo akciju koju želimo da izvedemo

 

 Na pregledu  odaberemo akciju - Štampanje:

Nakon odabira akcije program nudi izbor naloga za plaćanje koji se želi štampati:

Klikom na <Napred> prolazimo kroz dalje korake do Obrade i izveštaja koji su isti kao u načinu opisanom gore.


U ovom tekstu