Štampanje naloga za plaćanje

Naloge možemo štampati  kao univerzalni nalog za plaćanje.

1. Na pregledu izaberemo naloge, koje želimo da odštampamo. Ispod pregleda se prikaže broj izabranih naloga.

2. Kliknemo na Štampanje > Nalog za plaćanje.

3. Platiti sa računa: Izaberemo račun nalogodavca. Predlaže se podrazumevani račun organizacije.

4. Da li da se odštampa i datum plaćanja: Možemo izabrati da li da se datum plaćanja ispiše na nalogu ili ne. Ako ne označimo to polje, možemo ručno upisati na nalog datum.

5. Da li da se odštampa nalogodavac: ako označimo ovu opciju, na nalogu će se ispisati naziv i adresa nalogodavca. Ako ne izaberemo tu opciju, te podatke možemo ručno upisati na nalog.

6. Da li da se odštampa račun pretplatnika: ako označimo ovu opciju, na nalogu će se ispisati račun nalogodavca. Ako ne izaberemo tu opciju, taj podatak možemo ručno upisati na nalog.

7. Ako nam je potrebno dodatno odstupanje od ruba ovde upisujemo broj

8. Klikom na Uradi, otvoriće se novi prozor sa prikazom naloga za knjiženje u PDF formatu. Možemo ih odštampati ili sačuvati u PDF formatu.

9. Možemo odštampati (ili sačuvati) spisak tih naloga za plaćanje.

... za kontrolu i evidenciju.

U ovom tekstu