Vođenje više blagajni

Ukoliko imamo potrebu za vođenje više odvojenih blagajni, podešavanj u Minimaxu uređujemo preko menija Šifarnici.

1. Šifarnik blagajne

Ako nam je modul blagajne aktiviran, preko menija Šifarnici imamo mogućnost da unosimo i uređujemo podatke vezane za modul Blagajna.

 

2. Modul "blagajne"

Nakon unosa podataka u meniju Poslovanje > Blagajna nudi nam se mogućnost izbora željene blagajne i unosa podataka u istu.

Sve naredne blagajne, odnosno poslovnice možemo otvarati u ovom delu, klikom na dugme Nova blagajna.

3. Izbor blagajne pri unosu izdatog i primljenog računa kao i pri unosu dnevnog izveštaja

 

Izdat račun

Ukoliko na izdatom računu izaberemo u polju Blagajna-naplata "Naplata računa" program će nam ponuditi izbora odgovarajuće blagajne.

Primljeni račun

Pri unosu primljenog računa i plaćanja istog preko blagajne, isto tako možemo da izaberemo željenu poslonivcu odnosno blagajnu.

 

Dnevni izveštaj

Kada preko dnevnih izveštaja izaberemo odgovarajuću blagajnu i nastavimo sa unosom podataka.

U ovom tekstu