Billans uputstva

Articles

Preuzimanje podataka iz programa Billans
U programu Billans postoji mogućnost preuzimanja podataka klikom na izvoz podataka.  Detaljna uputstva su u sledećem linku: Uputstvo za preuzimanje podataka iz programa Billans.pdf ...
Migracija podataka iz programa Billans u Minimax
Svim korisnicima Billans pograma omogućili smo prenos podataka u Minimax program. Vrlo je važno da pročitate i da Vi sami odredite na koji način i koji podaci će se preneti u Minimax program.  Prenos svih podataka se sastoji iz nekoliko de...
Uporedno knjiženje avansnih i konačnih računa u programima Billans i Minimax
Postoje razlike u knjiženjima  avansnih i konačnih računa. Prilikom knjiženja avansnog računa automatsko knjiženje u billansu izbija PDV i knjiži na isti konto na kom je knjižena i uplata( osnovica +pdv). Program MiniMax koristi poseban konto n...