Kako obračunati drugi deo zarade u mesecu?

1. Iz menija izaberite Plate > Obračun plata.

2. Kliknemo na Nova plata.

3. Popravimo Mesec obračuna (moramo izabrati onaj mesec za koji obračunavamo II deo)

4. Popravimo Naziv obračuna; Predlog: u nazivu označite da je u pitanju II, III ... obračun plate za taj mesec

5. Popravimo Datum isplate.

6. Proverimo: Skinemo kvačicu sa podatka Konačni obraču i proverimo da li je to preostali deo časova za koji obračunavamo drugi deo plate. Po potrebi izmenimo fond sati (ako ćemo obračunavati npr. iz više od dva dela zaradu). Ako obračunavamo konačni obračun (nakon ovog obračuna nećemo imati više delova zarade) onda vratimo kvačicu na polje Konačni obračun.UPOZORENJE!

7. Obračun obustava – kvačica treba da bude samo u slučaju da želimo i pri ovom obračunu da uračunamo obustave.
Uglavnom se kvačica, u ovom slučaju, sklanja.

 

8. Kliknemo na Sačuvaj.

9. Kliknemo na napred >>

Nastavak rada je isti kao i pri prvom obračunu plate.

U ovom tekstu