Brisanje/Sklanjanje organizacije iz upotrebe

Kraj rada u organizaciji

 

Za završetak rada u nekoj organizaciji program daje dve mogućnosti:

1. Sklanjanje organizacije iz upotrebe

2. Brisanje organizacije

 


Arhiviranje organizacije

1. Odaberemo  i biramo Skloni iz upotrebe

2. Program daje obaveštenje:

3. Izaberemo Potvrdi.

4. Podaci organizacije su preneti u Organizacije koje si sklonjene iz upotrebe

 

Sve dok su podaci sklonjeni iz upotrebe- ne možemo da im pristupimo da bismo ušli u firmu. Međutim odabirom tab-a Organizacije koje su sklonjene iz upotrebe i klikom na ikonicu za podešavanje  dobijamo mogućnost da organizaciju vratimo u upotrebu ili ipak trajno obrišemo.

 


Brisanje organizacije


Ovaj postupak je konačan. 

Nakon brisanja organizacije više ne može ista da se vrati. 

 

1. Odaberemo dugme za Podešavanje   i biramo opciju Briši organizaciju

2. Otvara se prozor sa jasnom porukom da ovim brišemo organizaciju. Kao dodatni korak za brisanja uveli smo obavezu ispisivanja broja koje program sam generiše u ponuđeno polje, tek unosom identičnog broja možemo da obrišemo organizaciju. 

U ovom tekstu