Grafički prikaz u primljenim računima

U primljenim računima možemo da dobijemo grafički prikaz unetih podataka u svakom trenutku klikom na dugme sa desne strane

U ovom tekstu