Stanje zaliha - lager

Stanje zaliha dobijamo putem koraka: Poslovanje > Zalihe > ZaliheStanje zaliha dobijamo na današnji dan, ali datum i sve ostale parametre za pretragu možemo menjati.

Na opciji detaljno dobijamo podatak o stanju zaliha po skladištima za konkretan artikal (ovo je korisna opcija ukoliko vodimo više skladišta u zalihama).


Klikom na naziv artikla (plava linkovana slova) vidimo sve promete tj. redove koji su vezani za ovaj artikal.


Na opciji ODŠTAMPAJ dobijamo štampu lagera.


U ovom tekstu