Štampanje potvrde o proseku zarada radnika

Program Minimax omogućava štampanje proseka zarade, odnosno potvrde o zaposlenju i proseku zarade zaposlenih.

  • Idemo u Plate > Obračun plata
  • Dugme Zbir
  • Izaberemo Prosek zarada
  • Radnik - izaberemo radnika za kojeg želimo da odštampamo potvrdu
  • Broj mesec za prosek - izaberemo broj meseci za koji želimo da nam program ispiše prosek
  • Mesec od kojeg se štampa prosek - izaberemo mesec sa kojim želimo da odštampamo prosek i od tog meseca će se ispisati prosek za zadati broj meseci iz prethodnog polja

 

Klikom na Odštampaj pojaviće se PDF datoteka sa ispisanim podacima koju po potrebi možemo odštampan

U ovom tekstu