MP količinska - Prenos iz veleprodaje u maloprodaju i prodaja iz maloprodaje (protočna maloprodaja)

Putanjom: Poslovanje > Zalihe > Nov > Biramo vrstu prometa  Prijem

Podvrsta prijema - iz skladišta u izdavanje stranci 

 • Datum - predlaže se današnji datum, po potrebi možemo da izmenimo na željeni
 • Broj - ispisuje se redni broj ove vrste prometa
 • Stranka-unosimo neku fiktivnu stranku (možemo napraviti jednu stranku u šifarniku koju ćemo uvek koristiti - Fizičko lice)
 • Opis- proizvoljno upišemo opis na osnovu čega je nastao ovaj promet
 • U skladište - biramo maloprodajno skladište u koje želimo da prenesemo robu iz veleprodajnog skladišta
 • Iz skladišta - Biramo veleprodajno skaldište iz kog se prenosi artikal
 • Artikal - biramo artikal. Napomena: ukoliko želimo da nam se u padajućoj listi prikaže i trenutna količina artikala na izabranom skladištu, dovoljno je da upišemo znak #
 • Količina - upišemo količinu koju prenosimo u MP
 • JM - prepisuje se jedinica mere iz šifarnika artikal
 • Cena - prepisuje se nabavna cena iz VP skladišta
 • % popusta - na ovoj vrsti prometa to polje nije atkivno
 • Prodajna cena - dobija se množenjem fakturne cene i procenta marže
 • Prodajna cena sa PDV - je prodajna cena sa PDV, po potrebi je možemo promeniti (ukoliko promenimo prodajnu cenu, program će automatski napraviti nivelaciju PC ukoliko tog artikla već imam

Sačuvamo red klikom na dugme +.

Nakon unosa svih artikala Potvrdimo prenos iz Veleprodaje i prodaju iz Maloprodaje. Na osnovu ovog prometa nastaju tri dokumenta koji predstavljaju: 

1. prijem u maloprodaju

2. izdavanje iz veleprodaje 

3. izdavanje iz maloprodaje

Na potvrđenom prometu MSP (međuskladišnica prijem - u maloprodaju), pored naloga za knjiženje imamo i vezu ka prometima u zalihama MSI (međuskladišnica izdavanje - iz zaliha veleprodaje) i IS (izdavanje stranci iz maloprodaje, odnosno prodaja iz maloprodaje).

Ovde je moguće da se kreira i promena cene ukoliko smo promenili cenu prilikom prenosa artikala.  
U ovom tekstu