Radnici - uputstva za uvoz u Minimax (excel)

Radnike možemo uvoziti preko xml ili csv datoteke.

 

A ovo uputstvo se odnosi na uvoz podataka preko csv datoteke (excel).

 

Za uvoz podataka treba pripremiti šablon u samom Minimax programu.
Ovaj šablon je već detaljno podešen, tako da ga program prepoznaje i uvozi podatke.
Jako je bitno:

- ne menjati zaglavlje ovog šablona koji kroz program dobijete
- popunjavati samo kolone ispod zaglavlja. Možete kopirati čitave kolone iz vašeg excela u ovaj. To je i cilj postupka.
- obratiti pažnju na datume, iza godine ne ide tačka
- obratiti pažnju na unos stranke, artikla, analitike, skladišta (kada je to dopunski podatak) pa uneti ŠIFRU koja je kod tog podatka u Minimax
- pročitati šta piše na svakoj koloni kad odaberemo neku ćeliju, naglašeno je šta je obavezan podatak. Njega ne smemo izostaviti.
- ne menjati vrstu dokumenta pri snimanju, nego ostaviti postojeću
- treba raditi kroz excel Microsoft Office a ne kroz OpenOffice
- ne pokušavati sa uvozom excela koji je formiran u drugom programu, čak ni koji je formiran izvozom iz Minimax-a jer takvi exceli sadrže drugačije podatke.
- kada uvezemo excel, osim kada program kaže da je format pogrešan, sve druge greške su nam dragoceni podaci koje samo u excelu ispravimo i napravimo nov uvoz, ispravan.
- NAPOMENA: ako smo napravili uvoz i sve je OK prošlo, a mi naknadno ustanovili da smo uvezli pogrešne podatke? Onda ispravimo excel i sačuvamo. Moramo u programu obrisati prethodni unos pa ponoviti sa ispravljenim excelom.
Zašto?
Zato što jednom uvežen excel za koji program javi da je u redu, da je napravio zapis ne možemo ispravljati novim drugačijim excelom, samo dupliramo podatke (početno stanje, artikli, radnici)!!! 

Sačuvamo šablon na svom računaru. 

 

Uvozom pripremljenog šablona se pojavljuju radnici u šifarniku radnika.

 

U meniju prečica izaberemo Drugi uvozi.

1. Na spisku ponuđenih mogućnosti izaberemo Radnici.

2. Izaberemo opciju Neka se pripremi predlog i kliknemo na dugme Napravi predlog.

3. Datoteku sačuvamo na računar.

 

U nastavku je uputstvo, na koji način se pravilno unose podaci u šablon, da bismo mogli datoteku sa svojim podacima da uvezemo na istom mestu u Minimax.

Sadržaj i redosled kolona ne smemo da menjamo. Podatke možemo prelepiti u polja iz drugih datoteka ili da ih unesemo ručno.

 

Šifra

Podatak je obavezan.

Šifra može biti sastavljena iz brojeva i slova.

Primer šifre: 1

 

Ime

Podatak je obavezan.

Primer imena: Jovan

 

Prezime

Podatak je obavezan.

Primer priimka: Novaković

 

Datum rođenja

Datum zapisujemo u obliku DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013

Pol

 • M - muški
 • Z - ženski

Primer: M

 

JMBG

Unese se JMBG radnika.

 

Poreski broj

Unesemo poreski identifikacioni broj radnika

Primer: 12345678

 

Adresa

Primer adrese: Bulevar Kralja Milana 10

 

Pošta

Unesemo poštanski broj.

Primer pošte: 21000

 

Mesto pošte

Unesemo mesto pošte.

Primer: Novi Sad

 

Država prebivališta

Država iz šifarnika družava u mimiMAXu. Možete ga pronaći u Šifarnici > Stranke > Polje Država.

Primer za državu Srbija: RS

 

Država rezidentstva

Država iz šifarnika družava u mimiMAXu. Možete ga pronaći u Šifarnici > Stranke > Polje Država.

Primer za državu Srbija: RS

 

Početak IBAN

Unese se početak IBAN.

Primer: RS35

 

ŽR

Unesemo broj Tekućeg računa, bez razmaka, crtica i IBANa.

Primer TR-a: 160001002222333

 

BIC

BIC kod banke za TR.

Primer BIC: ABCD1234

 

Analitika

Unesemo šifru analitike iz šifarnika analitika. Analitike moraju biti otvorene pre uvoza radnika. Podatak nije obavezan.

Primer šifre analitike: 1

 

Vrsta zaposlenja

Moguće je uneti sledeće vrste zaposlenja:

 • ZD - zaposleni radnik,
 • ZL - zaposleni vlasnik,
 • ZAP - zaposlen drugde,

Primer: ZD

 

Datum zaposlenja

Datum zapisujemo u obliku DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013

 

Datum prekida

Datum zapisujemo u obliku DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013

 

Osnova za obračun satnice

Podatak se unosi:

 • B - Bruto plata na mesec,
 • T - Bodovi na sat,
 • N - Neto plata na mesec,
 • M - Bodova na mesec,
 • A - Minimalna plata.

Primer: B

 

Vrednost osnove obračun satnice

Podatak se unosi samo ako nije izabrana osnova Minimalna plata.

Primer: 55500

 

Osnova za prevoz na posao

Izbor od:

 • D - Na radni dan,
 • K - Km na dan,
 • M - Na mesec za radne dane,
 • F - Na mesec,
 • N - Prevoz na posao se ne obračunava

Primer: D

 

Vrednost osnove za prevoz na posao

Vrednost na osnovu izabrane osnovice za obračun prevoza na posao.

Primer: 1929
 

Neoporezivi iznos prevoza na posao:

Unosimo ako je za tog radnika drugačiji neoporezivi iznos u odnosu na iznos koji unosimo na prvom koraku plate.

Primer: 1258

 

Broj radnih sati u sedmici

Unosimo samo ako radnik ne radi puno radno vreme

Primer: 30

 

Broj radnih dana u sedmici

Unosimo samo ako radnik ne radi puno radno vreme

Primer: 2

 

Obračun avtomatskih isplata

Podatak se unosi u specifičnim situacijama. Predlog je da ga ostavite praznog.

 • D - Da,
 • N - Ne.

Iznos regresa:

Unese se bruto iznos regresa.

Primer: 600

 

Procenat zaposlenja u organizaciji:

Unosimo ako radnik ne radi puno radno vreme. U suprotnom ostavimo prazno.

Primer: 80

 

Procenat zaposlenja drugde:

Unosimo ako radnik ne radi puno radno vreme. U suprotnom ostavimo prazno.

Primer: 20

 

Godine minulog rada pre zaposlenja u organizaciji

Primer: 3

 

Meseci minulog rada pre zaposlenja u organizaciji

Primer: 1

 

Dani minulog rada pre zaposlenja u organizaciji

Primer: 0

 

Opšta olakšica

Bira se od:

 • D - Opšta,
 • N - Nema,
 • Z - Ručni unos olakšice.

Primer: D

 

Iznos opšte olakšice

Podatak unosimo ako je unet ručni unos olakšice.

Primer: 11242,00

 

Vrsta subvencije

Izbira iz:

 • N - Brez subvencije ali subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let,
 • M - Prva zaposlitev za nedoločen čas mladih do 26. leta in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta,
 • P - Izpolnitev starostnega pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine,
 • Z - Zaposlitev osebe mlajše od 30 let po ZIUPTDSV

Primer: N

Subvencija OD

Subvencija DO

Redni broj

Iznos invalidnine

Opština

Unosimo šifru opštine prebivališta.

Primer: 223

 

Šifra zavoda za zdravstveno osiguranje

Unosimo šifru zavoda za zdravstveno osiguranje.

Primer: 0223

Broj za zavod za zdravstveno osiguranje

Unosimo broj zavoza za zdravstveno osiguranje

 

Registarski broj obveznika ZPIZ

Unosi se reg. broj obveznika.

 

Broj zdravstvene knjižice

Unosi se broj zdravstvene knjižice radnika.

 

Napomena

Unosi se proizvoljna napomena.

 

Korišćenje

Izbor od:

 

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Čuvanje dokumenta

Dokument sačuvamo klikom na Datoteka > Sačuvaj (File > Save). Kada se pojavi upozorenje, da dokument možda nije kompatibilan sa Unicode formatom, kliknemo na dugme Da (Yes).

 

Uvoz datoteke sa podacima u Minimax

Datoteku sa popunjenim podacima uvozimo u Minimax na istom mestu gde smo preuzeli i šablon za popunjavanje.

 

U meniju Ostalo izaberemo Drugi uvozi.

1. Na spisku ponuđenih opcija izaberemo Radnici.

2. Izaberemo opciju Neka se uvezu podaci i kliknemo na dugme Uvozi podatke.

 

Program ispiše poruku o uvozu.

Uvezene radnike potom možemo i šifarniku radnika da uređujemo ukoliko je to neophodno...

U ovom tekstu