Godišnje obrade- obaveštenje o konačnom obračunu amoritzacije

Ako smo pokrenuli Godišnje obrade i dobijemo obaveštenje Poslovnu godinu ne možete zaključiti, jer niste izveli konačni obračun amortizacije !

Ukoliko imamo osnovna sredstva potrebno je da odemo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > dugme Konačni obračun amortizacije.

Ukoliko nemamo osnovna sredstva, a pokrenuli smo modul osnovnih sredstava, potrebno je da odemo u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > dugme Otkazivanje obrade osnovnih sredstava.


Konačni obračun amortizacije


Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Kliknemo na Konačni obračun amortizacije.

Konačna amortizacija se uvek računa od početka do kraja godine - odnosno za dvanaest meseci.

Ukoliko smo imali periodične obračune amortizacije kada uradimo konačni obračun amortizacije program će obračunati i knjižiti samo razliku između konačnog obračuna (za celu godinu - 12 meseci) i periodičnih obračuna (određeni period - npr. 6 meseci).

Nalozi za knjiženje periodičnih obračuna ostaju zapisani u knjigovodstvu.

Zato nalog za knjiženje konačnog obračuna "proračuna" moguće promene u toku godine (npr. promena analitika, amortizacione grupe, naknadno trajno isključenje...).
U tom slučaju se može dogoditi da su obračun i nalog za knjiženje različiti.

Konačni obračun zapisuje obračunatu amortizaciju na osnovno sredstvo i napravi nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu.

Konačni obračun možemo otkazati - izbrisaće se njegov nalog za knjiženje i promet na osnovnom sredstvu.

 

Podešavanja knjiženja amortizacije


Konta knjiženja nabavne vrednosti, ispravke vrednosti i troška amortizacije za svako osnovno sredstvo određuju podešavanja amortizacione grupe, koja je izabrana za to sredstvo (Amortizacione grupe).

 

 

 

U ovom tekstu