Prodajne cene na maloprodajnom skladištu

Za maloprodajna skladišta dorađena je logika predlaganja prodajnih cena.

Formiranjem maloprodajnog skladišta u Šifarnici>Skladišta>Nov>Maloprodajno skladište formira se automatski cenovnik za svako otvoreno maloprodajno skladište (Šifarnici>Cenovnici).

Unosom prijema na to skladište, u cenovnik tog skladišta za pojedini artikal upiše se red sa prodajnom cenom. Ta cena može biti ista kao na podešavanju artikla, ali može se i razlikovati. Ako je na nekom skladištu definisana  cena za određeni artikal različita u odnosu na podešavanje artikla, ta cena ( iz cenovnika skladišta) će se predlagati prilikom formiranja prometa na zalihama.

Ako za neku stranku imamo definisan prodajni cenovnik i cena za neki artikal je različita u odnosu na cenu sa cenovnika za skladište, program će u tom slučaju na izdatom računu uzeti u obzir cenu artikla koja je definisana na prodajnom cenovniku koji je povezan sa tom strankom ( ne cenu iz cenovnika za skladište).

Konkretno, ovo znači da za isti artikal možemo imati 3 različite prodajne cene - prodajnu cenu na artiklu, na redu cenovnika za skladište i na prodajnom cenovniku za stranku. Program će predlagati prodajnu cenu u zavisnosti iz kog se modula kreira dokument.

Primer možete pogledati na linku Ovde.

U ovom tekstu