Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo predstavlja pregled svih naloga za knjiženje (u nacrtu i potvrđene naloge). Namenjeno je pre svega pregledanju podataka i štampanju podataka svih dokumenata i obračuna koji se automatski knjiže na osnovu podešavanja u šifarniku Automatska konta.

Naloge za knjiženje možemo ručno unositi ili uvoziti podatke iz drugih programa.

Jedan nalog za knjiženje predstavlja knjiženje jedne poslovne promene (Izdat račun, Nalog za službeno putovanje, Izvod banke,...).

Ako je poslovna promena povezana sa knjiženjem PDV-a, nalog za knjiženje mora sadržati sve podatke koji su neophodni za knjiženje PDV-a.


U Dvojnom knjigovodstvu možemo:

  • Unositi naloge za knjiženje sa knjiženjima u glavnu knjigu. 
  • Unositi podatke za PDV.
  • Dobiti bruto bilans
  • Pregledati automatske naloge za knjiženje.
  • Štampati i pregledati kartice konta i stranke
  • Masovno otkazati, potvrditi, brisati, izvesti naloge za knjiženje
U ovom tekstu