Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo predstavlja glavnu knjigu, saldakonte i troškovno knjigovodstvo. Namenjeno je pre svega pregledanju podataka i štampanju podataka svih dokumenata i obračuna koji se automatski knjiže na osnovu podešavanja u šifarniku Automatski konti.

Naloge za knjiženje možemo ručno unositi ili uvoziti podatke iz drugih programa.

Jedan nalog za knjiženje predstavlja knjiženje jedne poslovne transakcije (Izdat račun, Nalog za službeno putovanje, Izvod banke,...).

Ako je poslovna transakcija povezana sa knjiženjem PDV-a, nalog za knjiženje mora sadržati sve podatke koji su neophodni za knjiženje PDV-a.


U Dvojnom knjigovodstvu možemo:

  • Unositi naloge za knjiženje sa knjiženjima u glavnu knjigu. 
  • Unositi podatke za PDV.
  • Dobiti bruto bilans
  • Pregledati i uređivati automatske naloge za knjiženje.
  • Štampati zakonski propisane izvode.
  • Uvozite podatke iz drugih aplikacija.
U ovom tekstu