Najčešće greške prilikom slanja elektronskih računa

Ako prilikom slanja e-računa dobijete poruku  ili u poštanskom sandučetu - izlazni dokumenti vidite  u koloni za status fakture, znači da račun nije poslat na portal i da je došlo do greške. Potrebno je da kliknete na crveni X na statusu e-računa kako bi pročitali grešku, ispravili je i račun uspešno poslali na SEF.  

Najčešće greške koje možete dobiti i njihova rešenja:


1. Greška zbog neodgovarajućeg broja karaktera u matičnom broju organizacije ili stranke.

U Minimaxu se pri otvaranju stranke ukoliko unesete PIB popunjavaju podaci na osnovu baze NBS-a.
Sve one stranke koje imaju u matičnom broju prvi broj 0 u samoj bazi NBS-a imaju 7 cifara, odnosno web servis NBS ne vidi 0. Tako je matični broj i povučen u programu MInimax.
Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke ili podešavanju Vaše organizacije urediti matični broj i dodati 0 kao prvi broj.
Zatim otkažite izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.


2. Greška zbog neispravnog ili neaktivnog API ključa.

Ukoliko dobijete ovu grešku, potrebno je da na portalu proverite API ključ (po potrebi da ga obnovite) i da ga ponovo unesete u program u podešavanje organizacije. Takođe potrebno je proveriti da li je API status AKTIVAN na portalu. Slika:


3. Greška zbog broja računa koji već postoji registrovan na portalu. 

Ova greška se javlja zbog toga što na SEF-u već postoji račun pod istim brojem a portal ne dozvoljava dupliranje brojeva računa. Rešenje je da izdate račun sa drugim brojem.


4. Greška zbog slanja e-računa stranci koja je budžetski korisnik i koja nema unet JBKJS broj.

Ova greška se javlja kada na podešavanju stranke, koja je na portalu E-fakture registrovana kao budžetski korisnik, nije unet JBKJS broj. U ovom slučaju potrebno je da preko Šifarnici > Stranke > konkretna stranka > uredi > unesete JBKJS broj i sačuvate ovo podešavanje.
Zatim otkažite izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.


5. Greška zbog slanja e-računa stranci koja je budžetski korisnik i koja ima unet JBKJS broj sa neodgovarajućim brojem karaktera.

Ova greška se javlja kada je na podešavanju stranke, koja je na portalu E-fakture registrovana kao budžetski korisnik, unet JBKJS broj sa neodgovarajućim broje karaktera (manje ili više od 5). U ovom slučaju potrebno je da preko Šifarnici > Stranke > konkretna stranka > uredi > unesete ispravan JBKJS broj i sačuvate ovo podešavanje.
Zatim otkažite izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.


6. Greška zbog slanja e-računa sa datumom izdavanja računa koji je različit od današnjeg datuma. 

Ova greška se javlja kada napravite e-račun na današnji dan i ne pošaljete ga isti taj dan, napravljeni e-račun nalazi se u poštanskom sandučetu (izlazni dokumenti) i ukoliko neki drugi dan čekirate isti i pokušate da ga pošaljete na portal dobićete navedenu grešku. Razlog ovom je što SEF ne dozvoljava izdavanje računa sa datumom različitim od današnjeg, ali datum prometa može biti neki datum iz prošlosti.
Rešenje je da otkažete napravljeni e-račun i da izmenite datum izdavanja računa na današnji datum i potom pošaljete ponovo račun na SEF.


7. Greška zbog neodgovarajućeg broja karaktera u PIBu organizacije. 

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju Vaše organizacije urediti PIB da on ima 9 cifara ili 13 ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo (JMBG).
Zatim otkažite izdat račun i ponovo ga izdate.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.


8. Greška zbog neodgovarajućeg broja karaktera u PIBu stranke.

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke uredite PIB stranke tako da on ima 9 cifara ili 13 ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo (JMBG).
Zatim otkažite izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.


9. Greška zbog previše fajlova dodatih kao prilog e-računu.

Maksimalan broj priloga koji možete dodati i poslati na SEF uz e-račun je 2 PDF dokumenta.
Rešenje je da otkažete izdati račun, potom obrišete višak priloga i ponovo izdate račun.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF ponovo.


10. Greška zbog pogrešnog formata fajlova dodatih kao prilog e-računu.

Uz elektronsku fakturu se može poslati samo prilog koji je u PDF formatu jer portal ne prepoznaje druge formate kao što su .jpeg, .png.
Rešenje je da otkažete izdati račun, potom obrišete prilog koji je drugog formata i ponovo izdate račun.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF ponovo.


11. Greška zbog trenutnog zastoja u radu portala E-Fakture.

Ova greška nije do programa nego je na portalu došlo do trenutnog zastoja u radu.
Rešenje je da posle određenog vremena pokušate ponovo da pošaljete e-račun.


12. Greška zbog većeg broja karaktera od 128 u nazivu organizacije. 

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam naziv organizacije na portalu E-fakture ima veći broj karaktera od dozvoljenog tj od 128 karaktera. Potrebno je da uđete na SEF >  idete na Podešavanja > detalji kompanije > uredite Naziv kompanije. Potom otkažete fakturu u Minimaxu i ponovo je izdate i pošaljete na SEF.


13. Greška zbog pogrešno unetog PIB-a ili JBKJS broja na podešavanju stranke.

Ukoliko Vam se pojavi ova greška, znači da Vam na podešavanju stranke kojoj šaljete e-račun nije dobro unet PIB ili JBKJS broj, tačnije polja PIB ili JBKJS sadrže veći broj karaktera od dozvoljenog (za PIB = 9; JBKJS = 5). Veći broj karaktera nekada može biti i dodatni razmak koji se nalazi ispred ili iza navedenih brojeva, te ga SEF prepoznaje kao dodatni karakter. Primer greške možete videti na slici ispod gde su uneta dva dodatna razamaka nakon PIBa:

Ako dobijete ovu grešku, potrebno je u podešavanju stranke uredite PIB stranke tako da on ima 9 cifara ili 13 cifata ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo (JMBG) ili JBKJS broj tako da on ima 5 cifara.
Zatim otkažite izdat račun, obrišite stranku i ponovo je dodajte u računu i izdajte ga.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

U ovom tekstu