Štampanje DPU liste

U okviru količinske maloprodaje postoji mogućnost i štampanja DPU liste.
Preduslovi za ovu mogućnost je da prilikom otvaranja skladišta maloprodaje označimo opciju za štampanje DPU.

I da u podešavanju artikla u šifarniku označimo da li je u pitanju hrana ili piće

Sa ovakvim podešavanjem, u zalihama ćemo imati dugme za štampanje DPU obrasca.

Nakon izbora štampanja Obrasca DPU, biramo da li želimo da odštampamo:

  • Samo artikle sa prometom na određeni datum (Odštampaj samo dnevni promet)
  • Sve artikle koje imamo na zalihama (Odštampaj sve)

 

Odaberemo pa klikom na Odštampaj, dobijamo pregled DPU obrasca u PDF formatu koji možemo da štampamo ako želimo.

 

 

U ovom tekstu