Bitna obaveštenja

Samo par napomena:


-Ispravljen je obračun PDV-a za konačne račune koji su u različitom periodu od avansnih.

Otkažite konačan izdat račun i ponovo ga potvrdite.


-Sada svi korisnici imaju mogućnost novog obračuna plate. Detaljno video uputstvo rada u novom obračunu možete pogledate na sledećem video uputstvu: https://help.minimax.rs/help/nov-nacin-obrauna-plate-u-programu

Trenutno korisnici mogu sami birati da li žele da rade stari ili novi obračun, a na jesen očekujemo ukidanje ove opcije-


-Sada se pored platnih listi radnicima na e-mail šalje i obračun zarade i naknade zarade


-Ispravljene su kartice artikla za one artikle koji imaju prenos između skladištu (prometi MSI I MSP su sada na karticama).


-Na dnevnom izveštaju u delu prodaja na malo, sada postoji podatak ukupno.

U ovom tekstu