Obračun zarade preduzetnika: sa ili bez plate

1. Ako obračunavamo redovan rad i sve doprinose

U šifarniku Radnika, unosite konkretnog vlasnika, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: sa padajuće liste odabrati odgovarajuću šifru primaoca prihoda

·         Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - organizaciji je 100 a drugde 0

U ovom slučaju program će obračunavati: sve doprinose + Porez.

 

2. Ako obračunavamo redovan rad ali od doprinosa samo PIO (a zdravstvo i nezaposlenost ne).
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog vlasnika, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: sa padajuće liste odabrati odgovarajuću šifru primaoca prihoda

·         Obračun satnice iz - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - u organizaciji je 0 a drugde 100

U ovom slučaju program će obračunavati: redovan rad+PIO+porez.

 

3. Ako isplaćujemo 1. deo plate ali obračunavaju se samo doprinosi, kasnije ćemo neto.
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog vlasnika, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: sa padajuće liste odabrati odgovarajuću šifru primaoca prihoda

·         Obračun satnice iz – popunimo

·         Iznos plate - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - organizaciji je 100 a drugde 0

U ovom slučaju na prvom koraku sklonimo da je konačna plata a na drugom koraku plate biramo ovog vlasnika, sklonimo mu sve obračune i unesemo Obračun doprinosa na najnižu osnovicu... pogledajte na linku OVDE

 

4. Ako isplaćujemo 1. deo plate i obračunavamo akontaciju, kasnije ide 2. deo plate.

U šifarniku Radnika, unosite konkretnog vlasnika, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: sa padajuće liste odabrati odgovarajuću šifru primaoca prihoda

·         Obračun satnice iz – popunimo

·         Iznos plate - Unosite mu iznos plate koji mu isplaćujete.

·         Procenat zaposlenja - organizaciji je 100 a drugde 0

U ovom slučaju na prvom koraku sklonimo da je konačna plata... pogledajte na linku detaljno OVDE

 

 

5. Ako obračunavamo samo doprinose za vlasnika koji ne isplaćuje sebi ličnu zaradu (svi doprinosi bez redovnog rada).
U šifarniku Radnika, unosite konkretnog vlasnika, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: sa padajuće liste odabrati odgovarajuću šifru primaoca prihoda

·         Obračun satnice iz - OSTAJE PRAZNO

·         Procenat zaposlenja - u organizaciji je 100 a drugde 0

U ovom slučaju, program obračunava: sve doprinose.

 

6. Ako obračunavamo samo doprinose za vlasnika koji ne isplaćuje sebi ličnu zaradu  ali od doprinosa samo PIO.

U šifarniku Radnika, unosite konkretnog vlasnika, sa sledećim podešavanjima:

·         Datum početka zaposlenja popunjavate,

·         Tip zaposlenja je Zaposleni vlasnik.

·         Osiguran na osnovu: sa padajuće liste odabrati odgovarajuću šifru primaoca prihoda

·         Obračun satnice iz - OSTAJE PRAZNO

·         Procenat zaposlenja - u organizaciji je 0 a drugde 100

U ovom slučaju, program obračunava: samo PIO.

U ovom tekstu