Nazivi kontakata

Na svakoj stranki (šifarnik Stranke) možemo uneti kontakte određenih osoba.

U šifarniku Nazivi kontakata možemo odrediti proizvoljne nazive za sve kontakt osobe, koje kasnije možemo da biramo prilikom unosa konakta kod svake stranke.

Ti nazivi se ne štampaju na dokumentima.

U meniju izaberemo Šifarinici > Nazivi kontakata.
 

Unos naziva kontakta


1. Kliknemo na dugme Nov.

2. Unesemo Naziv kontakta (npr. Poslovođa)

3. Kliknemo Sačuvaj. Ako dodajemo više kontakata možemo izabrati Sačuvaj i nov.

 

Uređivanje naziva kontakta

1. Kliknemo na naziv kontakta, koji želimo da uredimo.

2. Uredimo podatke.

3. Kliknemo Sačuvaj.
 

Brisanje naziva kontakta

1. Kliknemo na naziv kontakta, koji želimo da izbrišemo.

2. Kliknemo Briši.

U ovom tekstu