IssuedInvoicePosting (Knjiženje izdatih računa i dnevnih izveštaja)

API - https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/IssuedInvoicePosting

Opis

Servis je namenjen prenosu podatak za knjiženje Dnevnih izveštaja i izdatih računa. Ovaj modul se koristi u sitacijama kada se izdati računi generišu u nekom drugom sistemu a u Minimax stižu samo podaci za knjiženje i robno razduženje.

Preko API servisa su omogućene sledeće funkcionalnosti:

 • Iščitavanje liste ili pojedinačnog zapisa dvevnog izveštaja i izdatog računa
 • Dodavanje/unos dnevnih izveštaja i izdatih računa
 • Brisanje dnevnih izveštaja i izdatih računa
 • Čitanje liste povezanih načina plaćanja , koji se koriste prilikom knjiženja dnevnog izveštaja i izdatih računa

IssuedInvoicePosting

Tabela ispod opisuje podatke, koji su nam potrebni za unos dnevnog izveštaja odnosno izdatog računa.

PodatakOpis
DocumentType

Tip dokumenta:

 • IZT - Dnevni izveštaj
 • IRI - Izdat račun, koji je uključen u dnevni izveštaj
 • IRS - Izdat račun
 • AVA - Avans

Status
 • O - Nacrt
 • P - Potvrđen

Customer

Stranka, obvezan podatak na tipovima dokumenta:

 • IZT - Dnevni izveštaj
 • IRS - Izdat račun
 • AVA - Avans

Unese se ID stranke. Stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, koji dobijamo pozivom metode GetCustomers.


DateTransactionDatum izdavanja, obvezan podatak na tipu dokumenta:
 • IRS - Izdat račun
 • AVA - Avans

DateDueDatum prometa, obvezan podatak na tipu dokumenta:
 • IRS - Izdat račun

PaymentReferenceVeza za plaćanje, podatak možemo uneti na tipu dokumenta:
 • IRS - Izdat račun

AnalyticAnalitika. Unese se ID analitike. Analitiku izaberemo iz šifarnika analitika, koji dobijamo pozivom metode GetAnalytics.
DateDatum.
DescriptionOpis.
CurrencyNovčana jedinica.
ExchangeRateKurs.
SalesValueProdajna vrednost sa PDV.
PurchaseValueNabavna vrednost.
IssuedInvoicePostingPaymentMethods

Način plaćanja - podatak možemo da unosimo na tipovima dokumenta:

 • IZT - Dnevni izveštaj
 • IRS - Izdat račun

Unesemo ID načina plaćanja, koji dobijamo preko liste GetIssuedInvoicePostingPaymentMethods


IssuedInvoicePostingTaxesPorezi na dnevnom izveštaju odnosno na knjiženju izdatog računa.  
Listu dobijamo preko IssuedInvoicePostingTax
IssuedInvoicePostingRevenuesPrihodi na dnevnom izveštaju odnosno na knjiženju izdatog računa.
Listu dobijamo preko IssuedInvoicePostingRevenue
IssuedInvoicePostingRetailDataForBookkeeping
Unos podataka za knjiženje robnog razduženja kada se maloprodaja u Minimax-u vodi finansijski (ne postoji skladište).
Ovaj podatak može da se unosi na tipovima dokumenata :
 • IZT - Dnevni izveštaj
 • IRS - Izdat račun
IssuedInvoicePostingRetailDataForValueBasedStockManagement
Unos podataka za knjiženje robnog razduženja kada se maloprodaja u Minimax-u vodi vrednosno ( postoji otvoreno skladište koje je podešeno da se vodi vrednosno).
Ovaj podatak može da se unosi na tipovima dokumenata :
 • IZT - Dnevni izveštaj
 • IRS - Izdat račun

IssuedInvoicePostingRetailDataForStockManagement
Unos podataka za knjiženje robnog razduženja kada se maloprodaja u Minimax-u vodi količinski ( postoji otvoreno skladište koje je podešeno da se vodi količinski).
Ovaj podatak može da se unosi na tipovima dokumenata :
 • IZT - Dnevni izveštaj
 • IRS - Izdat račun
IssuedInvoicePostingPaymentMethods

Načini plaćanja na dnevnom izveštaju i izdatom računu.

PodatakOpis
PaymentMethod
AmountIznos
AmountInDomesticCurrencyIznos u domaćoj novčanoj jedinici
Customer

Stranka, obvezan podatak na tipovima dokumenta:

 • IRS - Izdat račun

Unese se ID stranke. Stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, koji dobijamo pozivom metode GetCustomers.

AdvancePaymentIssuedInvoicePostingIdReferenca na avans


IssuedInvoicePostingTaxes

Podatki za vnos davka na iztržek ali za knjiženje izdanega računa.

PodatakOpis
TaxTypeTip poreza:
 • PDV

TaxSubjectType
VatRate

Stopa PDV, obvezAn podatak.

Unese se ID stope PDV-a. Stopu PDV-a izaberemo iz šifarnika stopa PDV, koji dobijamo pozivom metode GetVatRates.


TaxPercentageProcenat poreza.
TaxBaseOsnovica poreza.
TaxAmountVrednost poreza.
TaxBaseInDomesticCurrencyOsnovica poreza u domaćoj novčanoj jedinici.
TaxAmountInDomesticCurrencyVrednost poreza u domaćoj novčanoj jedinici.
VatAccountingTypeVrsta obračuna PDV.


IssuedInvoicePostingRevenues

PrihodI dnevnog izveštaja ili za knjiženje izdatog računa.

PodatakOpis
Account

Konto, obvezan podatak.

Unese se ID konta. Konto izaberemo iz šifarnika konta, kog upišemo pozivom  metode GetAccounts.


AmountIznos
AmountInDomesticCurrencyIznos u domaćoj novčanij jedinici


Primeri bez robnog razduženja

Sledeći primeri prikazuju minimalni set podataka za uspešan prenos dnevnog izveštaja i podataka za knjiženje izdatog računa u modul Knjigovodstvo>Izdati računi i dnevni izveštaj.

VAŽNO:

Medju podacima u JSON zapisima u nastavku su navedeni testni ID-ji, koje je pre poziva potrebno zameniti s pravilnim ID-jevima, koji pripadaju organizaciji i koje dobijamo pozivom odgovarajućih metoda.

Testni podaci u primerima:

Customer.ID = 111111

PaymentMethod.ID = 222222

Account.ID = 333333

Dnevni izveštaj

{
  "DocumentType":"IZT",
  "Date":"2020-05-19",      
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":20.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ],
  "IssuedInvoicePostingPaymentMethods":[
  {
    "Amount":231.50,
    "PaymentMethod":{
      "ID":222222
    }
  }
  ],
  "IssuedInvoicePostingRevenues":[
  {
    "Amount":200.00,
    "Account":{
      "ID":333333
    }
  }
  ]
}

Izdat račun u dnevnom izveštaju

{  
  "DocumentType":"IRI",
  "Date":"2020-05-19",
  "Customer":{
    "ID":111111
  },     
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":20.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ],
 }


Izdat račun

{
  "DocumentType":"IRS",
  "Date":"2020-05-19",
  "DateTransaction":"2020-05-19",
  "DateDue":"2020-05-19",
  "Customer":{
    "ID":8676870
  },
  "Description":"Opis",
  "IssuedInvoicePostingTaxes":[
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":20.00,
      "VatRate":{
        "ID":36
      }
    },
    {
    "TaxType":"DDV",
    "TaxBase":100.00,
    "TaxAmount":9.50,
      "VatRate":{
        "ID":28
      }
    }
  ], 
  "IssuedInvoicePostingPaymentMethods": [
  {
    "Amount": 200.00,
    "PaymentMethod": {
      "ID": 190498
    }
  }],
  "IssuedInvoicePostingRevenues": [{
    "Amount": 200.00,
    "Account": {
      "ID": 7614360
    }
  }
  ]
}
U ovom tekstu