Pregled i štampa zaliha prema stopi PDVa

U modulu zaliha možemo raditi pretragu artikala prema stopi PDVa.

Koraci su: Poslovanje > Zalihe > Zalihe > kod polja Stopa PDVa odaberemo odgovarajuću (opšta stopa, snižena stopa, neoporezivo ili oslobođeno) > Nađi. 

U ovom tekstu