Unos podataka za knjiženje robnog ražduženja

Ova opcija se koristi za količinsku, vrednosnu i nepovezanu maloprodaju. Otvaraju se opcije unosa za knjiženje robnog razduženja. Za količinsku i vrednosnu maloprodaju se unosi podatak o skladištu a za nepovezanu ovaj podatak nije potreban.

Ukoliko prilikom pokretanja modula Izdati računi i dnevni izveštaj nismo izabrali ovu opciju, možemo je naknadno izabrati kroz Podešavanja:

Kada smo izabrali ovu opciju unosa, u dnu dnevnog izveštaja dobijamo opciju prodaja na malo.


Red za unos skladišta se pojavljuje ukoliko u šifarniku skladišta imamo bar jedno skladište. Ovaj podatak se unosi prilikom unosa Dnevnog izveštaja za vrednosnu maloprodaju i količinsku maloprodajui na osnovu tog unosa pravi se promet na skladištu  maloprodaje i nalog za knjiženje.

Dodatno skladište može biti skladište veleprodaje u procesu proizvode iz kog se razdužuje materijal po sastavnici proizvoda ili može biti skladište u kom se nalazi artikal ali želimo da ga prodamo iz prvobitnog unetog skladišta u dnevnom izveštaju.

Napomena: Za količinsku maloprodaju sada preko ove opcije radimo proizvodnju bez klase 9.

Kod nepovezane maloprodaje podatak o skladištu se ne unosi. Program formira nalog za knjiženje robnog razduženja na osnovu unosa podataka u delu <Prodaja na malo>, prilikom potvrde Dnevnog izveštaja.U ovom tekstu