Kopiranje predračuna u primljenu porudžbinu

Potvrđivanjem odnosno izdavanjem predračuna, podatke možemo da kopiramo u primljenu narudžbinu. Klikom na dugme "kopiraj" izaberemo odgovarajuću opciju.

Na ovaj način se prepišu svi podaci, koje po potrebi možemo da uredimo unutar same porudžbine.


U ovom tekstu