Zbog čega se stanje (početno ili konačno) u blagajni ne slaže sa glavnom knjigom

Početno stanje


Početno stanje za blagajnu knjižimo u knjigovodstvu sa nalogom za knjiženje početnog stanja (PS) na konto 2430 ili na kontu za blagajnu koji smo uneli u podešavanju konkretne blagajne.

To moramo urediti samo na početku poslovanja u Minimax-u, za sve naredne godine početno stanje se automatski pravi prilikom prelaska u novu poslovnu godinu.

Proverite početno stanje konta 2430 u bruto bilansu.

 

Knjiženje prometa blagajne


Na osnovu unetih prijema i izdataka se nakon potvrđivanja blagajničkog dnevnika proknjiži promet u duguje ili potražuje konta 2430.

Ako je blagajnički dnevnik nepotvrđen (nacrt), taj promet još uvek nije proknjižen. Ako je nacrt između potvrđenih dnevnika, konačno stanje neće biti pravilno dok ne potvrdimo taj blagajnički dnevnik.

Proverite stavke na kontu 2430 u dvojnom knjigovodstvu, možda je nešto knjiženo ručno finansijskim nalogom za knjiženje. 


U ovom tekstu