Primljene naruđžbine - izmene

U modulu Primljene naruđžbine puštene su sledeće izmene:

  • Na meniju imamo opciju <Pripremanje izdatih naruđžbina>, koja predstavlja opciju masovnog pripremanja izdatih naruđžbina na osnovu primljenih naruđžbina:

Ova funkcionalnost je postojala i ranije u programu i nalazila se kao jedina opcija Masovnih obrada. Ovom promenom broj koraka je smanjen i povećanja je "vidljivost" ovog alata.

  • Prilikom kopiranja Primljene naruđžbine u izdavanje na zalihama , pored informacije o nazivu artikla sada imamo i podatak o šifri artikla:
U ovom tekstu