Subvencija po članu 21ž ZPDG i članu 45đ ZD - unos datuma sticanja i prestanka prava na subvenciju

Kroz Šifarnici >Radnici , za radnike koji su na subvenciji po članu 21ž ZPDG i članu 45đ ZD su otvorena nova polja za unos datuma sticanja i prestanka prava na ovu subvenciju:

Od unosa ovih podataka zavisi primena procenta oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa za PIO i šifra olakšice u PPP-PD.

Prvi datum je datum sticanja subvencije i utiče na:

- za radnike koji imaju datum sticanja subvencije od 01.01.2022. primenjuje se procenat oslobođenja po godinama isplate zarade umanjen za 3%

Isplata

Porez %

Doprinos za PIO%

Šifra OL

Od 01.01-31.12.2022

57

82

30

Od 01.01-31.12.2023

47

72

32

Od 01.01-31.12.2024

37

62

34

Od 01.01-31.12.2025

27

52

36


- za radnike koji imaju datum sticanja subvencije do 31.12.2021. primenjuju se puni procenti oslobođenja po godinama isplate zarade

Isplata

Porez %

Doprinos za PIO%

Šifra OL

Od 01.01-31.12.2022

60

85

28/29

Od 01.01-31.12.2023

50

75

31

Od 01.01-31.12.2024

40

65

33

Od 01.01-31.12.2025

30

55

35Drugi datum je datum prestanka prava na subvenciju i utiče na šifru olakšice u PPP-PD za isplate u 2022-oj godini:

- za radnike koji imaju datum prestanka subvencije 31.12.2022. šifra olakšice za 2022-u godinu je 28

- za radnike koji imaju datum prestanka subvencije 31.12.2025. šifra olakšice za 2022-u godinu je 29


Unos ovih datuma je obavezan.


Napomena:  Ukoliko u šifarniku radnika već postoje radnici sa ovom vrstom subvencije, u polje datum sticanja subvencije će se upisati datum zaposlenja sa podešavanja radnika a u polje datum prestanka prava na ovu subvenciju će se upisati datum 31.12.2025. Ukoliko ovi podaci nisu ispravni, potrebno ih je ručno urediti kroz Šifarnici>Radnici>Uredi


U ovom tekstu