Priprema XML datoteke za uvoz naloga za knjiženje dnevnog izveštaja

Datoteke za uvoz NZK izdatih računa i dnevnog izveštaja u Minimax preko XML datoteke potrebno je pripremiti po sledećoj šemi:


https://moj.minimax.rs/RS/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd

 

Datoteke u Minimax-u uvozimo u Podešavanje  > Uvoz iz XML

Sledeći navedeni podaci o dužini polja su informativnog karaktera, za ažurne podatke je potrebno proveriti šemu za uvoz.

U slučaju nejasnoće obratite se korisničkoj podršci preko zahteva za pomoć.

 

<Stranke>

Početak segmenta stranke

○○

<Stranka>

Početak podataka određene stranke 

Prenose se samo podaci novih stranaka.

Ako stranka sa šifrom već postoji, Minimax je ignoriše.

○○○

<Sifra>

Obavezan unos

Šifra stranke

Dužina: do 10 znakova 

○○○

<Naziv>

Obvezan unos

Naziv stranke

Dužina: do 100 znakova

○○○

<Naslov>

Obvezan unos

Ime stranke

Dužina: do 50 znakova

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvocifrena šifra države stranke.

Po šifarniku iz Minimaxa.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezan unos

Unos: niz brojeva

Dužina: do 30 znakova

○○○

<NazivPoste>

Obvezan unos

Unos: niz znakova

Dužina: do 250 znakova

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" - ako je stranka obveznik PDV, ako nije ostavljamo prazno.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Ako je stranka obveznik za PDV, onda je PIB obvezen podatak.

Dužina: do 14 znakova

○○

</Stranka>

Kraj podataka određene stranke. 

○○○

Podaci poslednje stranke itd.

</Stranke>

Kraj segmenta stranke

<Temeljnice>

Početek segmenta naloga za knjiženje

○○

<Temeljnica>

Početek podatkov određenog naloga za knjiženje ispisa.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlje naloga.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »DI«

DI         Dnevni izveštaj

Ostale oznake su:

BD       Tekući račun-dinarski

BK       Kompenzacija

BL        Blagajna

BT       Tekući račun-devizni

DI         Dnevni izveštaj

PDV     Obračun PDV

DLP      Druga lična primanja

FNK      Finansijski nalog za knjiženje- najučestaliji

IR         Izdat račun

OP       Obračun plate

OS       Osnovna sredstva

PS       Otvaranje

PR       Primljeni račun

PRPR   Prenos prometa

SP       Nalog za službeno putovanje

MP      Maloprodaja

KR       Kursne razlike

KROS   Kursne razlike otvorenih stavki

ZAL      Zalihe

ZAK     Zatvaranje klase 

KS       Zatezne kamate

ZNK      Zaključni nalog za knjiženje

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum ispisa

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis, definisanja prihoda

Predlažemo Račune:Od-Do brojeva iz blagajne.

Dužina: do 250 znakova

Primer: Računi:1234-1345

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka glave naloga za knjiženje

○○○

<DDV>

Početak segmenta PDV

Ovaj deo popunjavaju samo obveznici PDV

○○○○

<DDVVrstica>

Početak podataka određenog PDV

Jedan račun ima jedan PDV red

○○○○○

<DDVGlava>

Jedan segment PDV red mora imati jedan segment PDV zaglavlja

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum računa

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Unesite »IR«

IR         knjiga izdatih računa.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum na računu

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<Listina>

Oznaka,koliko toliko jednoznačno određuje izveštaj

Dužina: do 30 znakova

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Kraj segmenta PDV Zaglavlje

○○○○○

<DDVStopnje>

Početak segmenta postotka PDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Početak segmenta podataka određenog postotka PDV.

Tih segmenata je toliko, koliko različitih postotka PDV ima račun

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Unesite jednu od sledećih oznaka za posto PDV:

  • S          opšta stopa
  • Z          snižena stopa
  • O         oslobođeno
  • N          neoporezivo

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za PDV od robe

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○○

<DDV>

Obračunat PDV od robe

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za PDV od usluga

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunat PDV od usluga

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○

</DDVStopnja>

Kraj podatka određene stope PDV.

 

Podaci naslednje stope itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Kraj segmenta stope

○○○○

</DDVVrstica>

Kraj podataka određenog PDV.

○○○

</DDV>

Kraj segmenta PDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podatka knjiženja gotovine

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "2419"

Dužina: do 10 znakova

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos gotovine

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos gotovine

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja gotovine.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podatka knjiženja PDV.

Ta knjiženja (jedan ili dve) se formiralo, samo ako postoji PDV po opštoj ili posebnoj stopi

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

"4700" za PDV po opštoj stopi

"4710" za PDV po sniženoj stopi

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos PDV.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja negotovinskih plaćanja (kartice…).

Tih knjiženja je toliko, koliko je kartica.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "2484"

Dužina: do 10 znakova

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, ki predstavlja banko za terjatev.

Obvezen unos kada imamo pri kontu obvezen unos stranke.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos negotovinskih plaćanja

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos negotovinskog plaćanja

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni delo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja negotovinskih plaćanja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja prihoda od robe

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum nalog za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto prihoda od prodaje u maloprodaji.

Npr. "6041"

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda od robe

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda od robe

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od robe

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja prihoda od usluga

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum nalog za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "prihoda od prodaje usluga".

Npr. "6142"

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda od usluga

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda od usluga

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od usluga

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka fiksne naloga za knjiženje

 

Nalog za knjiženje sledećeg računa

</Temeljnice>

Kraj segmenta naloga za knjiženje

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz naloga za knjiženje dnevnih izveštaja

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

    <Stranke>

        <Stranka>

            <Sifra>123</Sifra>

            <Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>

            <Naslov>Ulica 23</Naslov>

            <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

            <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

            <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

            <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

        </Stranka>

        <Stranka>

            <Sifra>Banka1</Sifra>

            <Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>

            <Naslov>Ulica 3</Naslov>

            <PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>

            <NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>

            <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

            <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

        </Stranka>

    </Stranke>

    <Temeljnice>

        <Temeljnica>

            <GlavaTemeljnice>

                <SifraVrsteTemeljnice>DI</SifraVrsteTemeljnice>

                <DatumTemeljnice>2013-01-11</DatumTemeljnice>

                <OpisGlaveTemeljnice>Iztržek 11.1.2013</OpisGlaveTemeljnice>

            </GlavaTemeljnice>

            <DDV>

                <DDVVrstica>

                    <DDVGlava>

                        <DatumDDV>2013-01-11</DatumDDV>

                        <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>

                        <DatumKnjizenjaDDV>2013-01-11</DatumKnjizenjaDDV>

                        <Listina>Računi:1234-1345</Listina>

                        <DatumListine>2013-01-11</DatumListine>

                    </DDVGlava>

                    <DDVStopnje>

                        <DDVStopnja>

                            <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

                            <Osnova>1000.00</Osnova>

                            <DDV>200.00</DDV>

                        </DDVStopnja>

                    </DDVStopnje>

                </DDVVrstica>

            </DDV>

            <VrsticeTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>1090</SifraKonta>

                    <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

                    <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>1120.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>1120.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>1650</SifraKonta>

                    <SifraStranke>Banka1</SifraStranke>

                    <SifraAnalitike>P1</SifraAnalitike>

                    <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>26000</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>220.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>220.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-01-11</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>Računi:1234-1345</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>7620</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>1100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>1100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

            </VrsticeTemeljnice>

        </Temeljnica>

        <Temeljnica>

            <GlavaTemeljnice>

                <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>

                <DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>

                <OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>

            </GlavaTemeljnice>

            <DDV>

                <DDVVrstica>

                    <DDVGlava>

                        <DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>

                        <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>

                        <DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>

                        <SifraStranke>123</SifraStranke>

                        <Listina>IR:2013-12</Listina>

                        <DatumListine>2011-02-01</DatumListine>

                    </DDVGlava>

                    <DDVStopnje>

                        <DDVStopnja>

                            <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

                            <Osnova>100.00</Osnova>

                            <DDV>20.00</DDV>

                            <StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>

                            <StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>

                        </DDVStopnja>

                    </DDVStopnje>

                </DDVVrstica>

            </DDV>

            <VrsticeTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>1200</SifraKonta>

                    <SifraStranke>123</SifraStranke>

                    <DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>

                    <DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>

                    <VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>

                    <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>7620</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>7601</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>26000</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

            </VrsticeTemeljnice>

        </Temeljnica>

    </Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

 

U ovom tekstu