Prijem u skladište koje se vodi po prodajnoj vrednosti sa PDV-om od ino dobavljača

Kada imamo ino stranku a nabavka robe je vezana za maloprodajno skladište.

Možemo da vežemo primljen račun sa KL iz maloprodaje kao što radimo to i u veleprodaji...

Na primer:

1.  račun ino dobavljača se unosi sa rashodom:
- 1300 konto,
- PDV: neoporezivo,
- štiklirano da se odbija,
- Veza je zaliha

i kad sačuvamo ovaj rashod, pa u polju Prijem na + kreiramo novu kalkulaciju (prijem) ili se vežemo se za već postojeći prijem u MP.

2. carinski račun kad stigne koristimo rashod:
- konto 2740,
- PDV 20%,
- štiklirano da se odbija,
- veza je UVOZ

i vežemo ga u polju KNJIŽENJE za primljeni račun ino dobavljača.

3. sve troškove koji su nam zavisni troškovi povežemo sa prijemom u maloprodajnom skladištu... dakle svi računi idu na rashod:
- 1300 sa odgovarajućim PDVom iz računa,
- veza je zaliha
- štikliramo Zavisni troškovi

i u polju Prijem ukucamo tarabicu # i nađemo kalkulaciju po broju ili imenu dobavljača

Pogledajte link

Napomena:  Kalkulacija se popunjava u eurima!!!

U ovom tekstu