Skladište maloprodaje i veleprodaje količinsko - Lična upotreba

Izaberemo u Zalihama vrstu prometa Lična upotreba

  • Datum - predlaže se današnji datum
  • Opis - upišeo proizvoljno
  • Konto - ukoliko unesemo bilo koji konto iz kontnog okvira u nalog za knjiženje će biti dodata dva stava za knjiženje izabrani konto na dugovnoj strani i konto 1300 na potražnoj strani za iznos nabavne vrednosti evidentirane robe
  • Iz skladišta - upišemo za koje skladište se odnosi lična potrošnja
  • Artikal - izaberemo željeni artikal koji smo iskoristili
  • Količina - unesemo količinu
  • Cena- nabavna cena po jedinici
  • Prodajna cena (samo za skladište koje se vodi po prodajnim cenama sa PDV-om)
  • Prodajna cena sa PDV-om (samo za skladište koje se vodi po prodajnim cenama sa PDV-om)
  • Nabavna vrednost - ispisuje se nabavna vrednost svih artikala


Kada popunimo sve podatke u redu sačuvamo ga klikom na dugme +.

Nakon unosa svih artikala Potvrdimo evidenciju Lične upotrebe.

U ovom tekstu