Primljeni računi

Radite primljeni račun za trošak, zalihe, maloprodaju, osnovna sredstva? Pročitajte kako to da uradite, a da se odmah povežete sa drugim modulima da ne morate dva puta da radite. Takođe, videćete kako da obrišete, uredite, kopirate primljene račune. Naučićete šta je to rashod, odnosno šema knjiženja i koliko ona znači za unos podataka u primljeni račun. Objasnićemo Vam kako da unesete primljene račune, avansne, konačne, knjižna odobrenja i šta je to datum prijema… Saznaćete šta su to zbirovi i kako možete da uradite uvoz, a da ispravno popunite POPDV.