Primljene narudžbine

Unos primljenih narudžbina je namenjen internoj kontroli nad narudžbinama kupaca i potvrđivanju narudžbi. Možemo pratiti datume narudžbina, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke.

Iz menija izaberemo Poslovanje > Primljene narudžbine.

 

Unos primljene narudžbine

Kliknemo na Nov. Otvoriće se prozor za unos nove narudžbine. 

Prozor za unos primljene narudžbine je podeljen na dva glavna dela, i to na zaglavlje gde su osnovni podaci narudžbenice (datum, kupac, veza) i na redove narudžbenice koje sadrže podatke o svakom artikli, količinama i dr.

 1. Broj: Ovaj podatak se automatski upisuje u okviru godine, kako je određeno datumom i ne možemo ga menjati.
 2. Stranka: izaberemo je iz padajuće liste. Podatke o stranci možemo menjati pomoću dugmeta »olovka «, ili uneti novu stranku pomoću dugmeta »+«, bez potrebe da zatvaramo prozor za unos narudžbenice.
 3. Datum: Unesemo datum prijema narudžbenice od kupca.
 4. Rok: Unesemo datum predviđene isporuke, koji će se ispisati na primljenoj narudžbini koju nakon potvrđivanja možemo poslati kupcu.
 5. Novčana jedinica - odaberemo valutu
 6. Analitika: Možemo je izabrati iz padajuće liste.
 7. Veza: Upišemo proizvoljnu vezu.

Tab Pregled:

 1. Biramo vrstu ispisa za ovaj dokument
 2. Opis iznad: Upišemo proizvoljan opis koji će se prikazati iznad spiska artikala na narudžbenici.
 3. Opisi ispod: Upišemo proizvoljan opis koji će se prikazati ispod spiska artikala na narudžbenici.

 

Unos redova narudžbenice

 • Skladište: Unosimo za koje skladište je primljena narudžbina
 • Artikal: izaberemo ga iz padajuće liste, tako što unesemo početak opisa artikla (na primer »kre« za "krevet"). U padajućoj listi će se prikazati odgovarajući artikli, izaberite odgovarajući.
  Klikom na dugme Olovka možemo urediti podešavanja za izabrani artikal, preko dugmeta možemo dodati novi artikal. Možemo ih dodati i direktno u Šifarnik > Artikli.
 • Opis: upišemo proizvoljan opis za taj artikal.
 • Šifra: ukoliko imamo u Šifarniku artikala upisanu šifru tog artikla, program će u ovom polju predložiti šifru. Možemo promeniti podatak po potrebi. Izmena tog podatka će važiti samo na ovoj porudžbenici i neće menjati šifru artikla u šifarniku.
 • Naziv: Iz šifarnika se predlaže naziv izabranog artikla, koji možemo da menjamo. Izmena tog podatka će važiti samo na ovoj porudžbenici i neće menjati šifru artikla u šifarniku.
 • Količina: unesemo poručenu količinu.
 • Popust: po potrebi unesemo popust za ovaj artikal.
 • Cena: Cena se predlaže iz cenovnika, možemo je po potrebi menjati. Izmena tog podatka će važiti samo na ovoj porudžbenici i neće menjati šifru artikla u šifarniku.
 • Klikom na Sačuvaj red se artikal prenosi u red narudžbenice.
 • Ako je narudžbenica sastavljena od više artikala, dodajete ih redom po opisanom postupku (tačke 1 do 4).
 • Ispravljanje svakog reda je moguće klikom na olovčicu ispred naziva artikla 
 • Brisanje pojedinačnog reda je moguće klikom na "X" na kraju reda.

Po završetku unosa podataka možemo raditi sledeće, pomoću dugmadi u traci sa alatima:

 • Sačuvati narudžbenicu (dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov) ili
 • Otkazati unos narudžbine (dugme Odustani): biće izgubljene sve promene.
 • Potvrditi unos narudžine (dugme Potvrdi): potvrđujemo da smo završili unos svih podataka.

 

Potvrđena narudžbina

Na potvrđenoj narudžbini su sledeća dugmad:

 • Nov: Unos nove narudžbine.
 • Otkaži potvrđivanje: otkazujemo potvrđene podatke…
 • Uredi: uređivanje svih podataka narudžbine (osim rednog broja)
 • Briši: brisanje cele narudžbine.
 • Potvrdi: ponovo potvrđujemo porudžbinu
 • Zaključi: Zaključujemo ovu narudžbinu i označavamo je da je izvršena.
 • Kopiraj u račun: Kopira podatke o narudžbini sa redovima i vrednostima u račun.
 • Kopiraj u predračun: Kopira podatke o narudžbini sa redovima i vrednostima u predračun.
 • Kopiraj u izdavanje: Kopira cele narudžbine u izdavanje (sa redovima).
 • Kopiraj u izdatu narudžbinu: Kopira sve redove narudžbenica.
 • Kopiraj u radni nalog: Kopira celu narudžbinu sa svim artiklima (zajedno sa sastavnicama, ako ih artikli sadrže)
 • Odštampaj: Štampa se potvrda o narudžbini za kupca.
 • Pošalji e-mejlom: Slanje potvrde primljene narudžbine putem e-mejla

U ovom tekstu