Nalozi za plaćanje - štampanje liste naloga

Prilikom štampanja liste naloga za plaćanje, ubačen je podatak o plaćanju računa. Ukoliko nam se na listi nalazi nalog koji je plaćen na štampi će nam se pojaviti podatak <datum plaćanja>:

U ovom tekstu