Prenos dokumenata u poštansko sanduče

Imamo mogućnost automatskog prijema dokumenata u poštansko sanduče. Osoba koja prima izvode, primljene račune može definisati e-mail u Minimaxu i druga strana(Preduzetnik-klijent agencije, Banka, Stranka ...) može vam direktno slati dokumente u Minimax. Dokumente obrađujete izborom vrste dokumenta i knjižite. Dokumenti i posle knjiženja ostaju u poštanskom sandučetu.

 


Funkcionalnost je naručito korisna ako nam banka šalje izvode ili neke druge dokumente na mejl i mi ih sačuvamo na računaru i uvozimo u Minimax.

Ovaj put dokumenta je pojednostavljen i podešavanjem dokumenti vam automatski stižu u poštansko sanduče.

Takođe komunikacija preduzetnik-knjigovođa je jednostavnija jer primljen račun stiže u poštansko sanduče od strane preduzetnika i knjigovođa knjiži račun.

 


Moramo uključiti prijem datoteka u poštansko sanduče.

U glavnom meniju kliknemo na poštansko sanduče i u desnom gornjem uglu kliknemo na zupčanik koji označava podešavanja.

  1. Klikom na dugme za primanje datoteka u poštansko sanduče uključite ovu funkcionalnost
  2. U polje adresa za primanje unosite Vaše ime i prezime
  3. Možemo uključiti obaveštenje koja možete dobiti u Minimax. Program gleda veličinu i format fajla koji je pristigao i javlja eventualne greške.
  4. Možemo podesiti da na vašu poštu ne stižu obaveštenja, da stižu samo informacije o greškama ili da stižu sva dokumenta koja stižu u poštansko sanduče.
  5. Unesete mejl adresu korisnika Minimaxa i sačuvamo.

 

Dokument koji je pristigao klikom na njega možete ga pregledati sa desne strane.

Čekiranjem polja dokument možete prebaciti u izvode banke, primljene računa ili ostalo ako program već nije prepoznao o čemu se radi:

 

Čekiranjem izvoda ili primljenog  računa možemo izvod ili račun priložiti na postojeći izvod ili primljen račun ili formirati nov.


Čekiranjem dokumenta gde je vrsta ostalo možemo dokument priložiti u novi zapis ili već postojeći na nalogu za knjiženje, stranci ili radniku.

 


Takođe na dugme premeštam u... možemo dokumente prebacivati u druge vrste datoteka.

Čekiranjem na prikaži obrađene možemo videti šta je obrađeno/knjiženo, klikom na ikonicu možete sortirati po datumu izdavanja, brisati, možemo spojiti i razdvojiti više dokumenata ako imate jedan ili više skeniranih dokumenta.

 

Isto to možemo uraditi i na desni klik na dokumentu:

U ovom tekstu