Službena putovanja - unos više relacija

Prilikom unosa relacije za službeno putovanje, moguće je uneti više relacija, kao i povratak:

Početak i cilj unosimo relaciju puta. Ukoliko put nastavljamo (obilazimo više gradova), opcijom <Dodaj cilj> unosimo mesto nastavka službenog puta. 

Opcija <Dodaj povratak na početnu tačku>  omogućava obračun kilometraže i za povratak.

Opcija <Izračunaj put> nam upisuje naziv relacije i broj kilometara :

U ovom tekstu