UVOZ primljen račun od Ino dobavljača (uvoz robe u carinsko skladište)

Račun za robu kupljenu od ino dobavljača iz inostranstva AKO će roba da ide u carinsko skladište:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov >

1) Popunimo stranku, datume, iznos, broj fakture, način plaćanja.... 

2) Polje rashod, ukoliko roba ide na zalihe veleprodaje, podešavanje rashoda treba da bude sledeće:

- Konto: 1300
- Stopa PDV: Oslobođeno
- PDV se odbija: štiklirano
- Veza: Zaliha 

3) Polje Pregled obračuna PDV: 8d.3

4) Polje Prijem: imamo dve mogućnosti:
- ako smo već u zalihama uneli prijem uz ovaj dokument- onda ga samo odaberemo na padajućoj listi (svi potvrđeni a nepovezani sa računom prijemi od ovog dobavljača će se pojaviti)
- ako tek sada unosimo prijem idemo na + desno pored polja i unosimo nov prijem

Klik na Sačuvaj red- čuvamo red/ stavku računa, može ih biti nekoliko

Klik na Potvrdi račun- završavamo račun, dobijamo nalog za knjiženje (i zapis u blagajni ili nalog za plaćanje ako smo ih odabrali)

Ovakav uvoz se odnosi na sitauciju kad roba leži na carinskom skledištu.

 

 

Kada dobijemo obračunat PDV njega dobijamo na dva načina:

1. Kroz račun od Uprave carine

2. Kroz račun od špeditera

U ovom tekstu