Masovne obrade u šifarniku artikla

U Šifarniku > Artikli imamo opciju masovnih obrada putem koje možemo masovno uređivati podešavanja više artikala:


Možemo brisati artikle (ukoliko ih nismo koristili u programu) ili uređivati podešavanja artikla.


Uređivanje artikala

Kada označimo opciju za uređivanje, na sledećem koraku je potrebno da čekiramo koje artikle želimo masovno da uredimo:


Kliknemo na napred i isto uradimo i na sledećem koraku gde dobijamo pregled čekiranih artikala.


Zatim nam se nude opcije za masovne uređivanje. Čekiramo opciju koja nam je potrebna i označimo neku od ponuđenih. Zatim ponovo kliknemo na napred.

Na poslednjem koraku dobićete informaciju o obradi:

Brisanje artikla

Nakon što u masovnim obradama označimo opciju za brisanje, potrebno je da čekiramo one artikle koje želimo da obrišemo:


Kliknemo na napred i isto uradimo i na sledećem koraku gde dobijamo pregled čekiranih artikala.

Na poslednjem koraku ćemo dobiti obaveštenje o obradi i ukoliko smo u kojem slučaju konkretan artikal koristili kroz rad u program on neće biti obrisan:

U ovom tekstu