Masovne obrade u šifarniku artikla

U Šifarniku > Artikli imamo opciju masovnih obrada putem koje možemo masovno uređivati podešavanja više artikala:


Možemo masovno brisati artikle (ukoliko ih nismo koristili u programu) , uređivati podešavanja  i menjati prodajne cene :


Uređivanje artikala

Kada označimo opciju za uređivanje, na sledećem koraku je potrebno da čekiramo koje artikle želimo masovno da uredimo:


Kliknemo na napred i isto uradimo i na sledećem koraku gde dobijamo pregled čekiranih artikala.


Zatim nam se nude opcije za masovne uređivanje. Čekiramo opciju koja nam je potrebna i označimo neku od ponuđenih. Zatim ponovo kliknemo na napred.

Na poslednjem koraku dobićete informaciju o obradi:

Brisanje artikla

Nakon što u masovnim obradama označimo opciju za brisanje, potrebno je da čekiramo one artikle koje želimo da obrišemo:


Kliknemo na napred i isto uradimo i na sledećem koraku gde dobijamo pregled čekiranih artikala.

Na poslednjem koraku ćemo dobiti obaveštenje o obradi i ukoliko smo u kojem slučaju konkretan artikal koristili kroz rad u program on neće biti obrisan:


Promena prodajne cene

Nakon što u masovnim obradama označimo opciju za promenu prodajne cene na artiklu, potrebno je da čekiramo one artikle za koje želimo da menjamo prodajnu cenu:

Kliknemo na napred i isto uradimo i na sledećem koraku gde dobijamo pregled čekiranih artikala.

Dobijamo opcije za promenu prodajne cene na artiklu, gde možemo, za izabrane artikle, postojeću prodajnu cenu da : Povećamo i Smanjimo u određenom procentu ili da ručno unesemo istu cenu za sve označene artikle:

Možemo izabrati i opcije zaokruživanja dobijenih vrednosti:

Ceo br. > dobijeni iznos se zaokružuje na ceo broj (NPR. cena od 100,532165 = 101)

0,1  > zaokruživanje se vrši na jednu decimalu (NPR. cena od 100,532165=100,5)

0,01 > zaokruživanje se vrši na dve decimale (NPR. cena 100,532165 = 100,53)

10 > zaokruživanje se vrši na desetice ( NPR. cena 105 = 110 a cena 104=100 )

bez zaokruživanja >  nema zakruživanja

 Zaokruživanje se vrši korišćenjem metoda zaokruživanja naviše. Ako je izračunata poslednja vrednst manja od 5, vrednost će biti zaokružena kao manja vrednost; ako je jednaka ili veća od 5, vrednost će biti zaokružena kao veća  vrednost.

U ovom tekstu