Gde unosim minuli rad?

Za obračun minulog rada morate da popunite sledeće podatke:

 1. Iz menija izaberite Šifarnici > Radnici.
 2. Kliknite na Ime i prezime radnika.
 3. Kliknete na Uredi.  
 4. Na trećem tabu Podaci za lična primanja moraju biti ispunjeni sledeći podaci:
  • Radni staž pre zaposlenja - ukoliko želite da mu obračunavate minuli rad za ukupan radni staž a ne samo za trenutnog poslodavca.
  • Datum zaposlenja - ukoliko želite da mu obračunavate samo minuli rad kod trenutnog poslodavca.
  • Uračunaj radni staž i stalnost - ovo polje mora biti označeno kvačicom
 5. Kliknete na Sačuvaj

Na prvom koraku obračuna plate mora biti upisan sledeći podatak:

 • Za minuli rad mora biti ispunjen podatak: % dodatka za minuli rad na godinu.

 

Obračun iznosa minulog rada se automatski obračunava i nije ga potrebno ručno unositi u obračun.

 

U ovom tekstu