Fiskalni račun kao PDV račun i prilog fiskalnom računu tj. informativni račun

Početkom primene novog sistema fiskalizacije od 01.05.2022. godine, najčešće pitanje je da li se fiskalni račun izdat pravnom licu može smatrati PDV računom i verodostojnom računovodstvenom ispravom na osnovu koje je moguće evidentirati poslovnu promenu i imati pravo na odbitak prethodnog poreza. 

Naime, ukoliko fiskalni račun ima podatak o PIBu pravnog lica, isti se smatra PDV računom i primalac računa, pravni subjekat ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako ispunjava uslove iz člana 28. Zakona o PDV. 

Pravilnik o PDVu član 180a i član 198. stav 4: 

„Fiskalni račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a koji sadrži podatak o PIB-u primaoca fiskalnog računa, ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona i ovog pravilnika, koji nisu obavezni podaci u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.“

„Fiskalni račun koji izdaje obveznik PDV koji evidentira promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, smatra se računom u smislu Zakona.“


Ukoliko Vam je potreban PIB na fiskalnom računu njega unosite preko ID kupca. 

ID kupca:  mogućnost unosa šifre za način identifikacije lica i jedinstveni broj identifikacije na osnovu te šifre, koji može biti poreski broj ili broj bilo koje druge legitimacije prema ponuđenom šifraniku:

 


Svakako uz fiskalni račun obveznik fiskalizacije može da izda i dodatni, informativni račun. Na informativnom računu se ne smeju iskazati podaci o iznosu osnovice, stopi PDVa i iznosu PDVa, samo podatak o ukupnom iznosu. 

U Minimaxu informativni račun možete da radite kroz Poslovanje >  primljene narudžbine, ovde imate samo ukupnu cenu sa PDVom i nigde nije iskazana osnovica niti PDV. Ako ne koristite narudžbenice u programu možete urediti već postojeću štampu narudžbenice ili ukoliko koristite narudžbenice i potrebna Vam je ova štampa možete otvoriti potpuno novu štampu koja će se odnositi na informativne račune. Izmenite Naziv dokumenta u INFORMATIVNI RAČUN umesto Potvrda narudžbine kao i ispise na dokumentu koji su Vam potrebni.


U ovom tekstu