Unos novog načina plaćanja

U Izdatim računima > Načini plaćanja definišemo način plaćanja koji se unosi prilikom izrade izdatog računa.


U šifarniku načina plaćanja postoje određeni sistemski načini plaćanja.


Klikom na opciju "+ Nov" možemo dodavati nove načine plaćanja. Na ovaj način možemo dodeliti i konto na koji želimo da preknjižimo neko automatsko knjiženje. 

U novi način plaćanja unosimo proizvoljne podatke prema potrebi za preknjižavanje i to :


U ovom tekstu