Unos novog načina plaćanja

U Izdatim računima > Načini plaćanja definišemo način plaćanja koji se unosi prilikom unosa izdatog računa.


U šifarniku načina plaćanja postoje dva sistemski uneta načina plaćanja : plaćeno tekućim računom i gotovinom preko blagajne.


Klikom na opciju "Nov" možemo dodavati nove načine plaćanja. Na ovaj način možemo dodeliti i konto na koji želimo da preknjižimo neko automatsko knjiženje. 

U novi način plaćanja unosimo proizvoljne podatke prema potrebi za preknjižavanje i to :


U ovom tekstu