Unos blagajne

Omogućeno je da prilikom otvaranja blagajne, ukoliko je u RSD, samo čekiramo opciju Blagajna se vodi u domaćoj novčanoj jedinici ,kao na slici ispod i program će za ovu blagajnu vezati valutu RSD.

Ukoliko imamo blagajnu u stranoj valuti (deviznu blagajnu),  potrebno je da odčekiramo opciju Blagajna se vodi u domaćoj novčanoj jedinici i dobićemo mogućnost unosa željene valute koja će biti vezana za ovu blagajnu:

U ovom tekstu