Serije i serijski brojevi

Serije artikla


Podešavanje:

Pri pokretanju modula zaliha, nakon formiranja skladišta imamo opciju da čekiramo Vođenje artikala po serijama.

Ako ne čekiramo vođenje serija, uvek možemo u podešavanju organizacije ovu opciju naknadno čekirati.

U podešavanju samog artikla u Šifarnici > Artikli potrebno je takođe da čekiramo unos serija ukoliko ćemo serije koristiti za ovaj artikal:

Unos serije:

Pri unosu kalkulacije od dobavljača možemo koristiti jedan artikal (na primer mobilni telefon) ali nam je serija drugačija u redovima kalkulacije (na primer marka telefona):


Ako gledamo lager zaliha, na detaljnom prikazu vidimo lager prema serijama:

Na redovima zaliha takođe možemo raditi pretragu prema seriji:

Razduživanje:

Kada radimo izdat račun, nakon odabira artikla imamo polje gde biramo seriju i vidimo stanje po serijama:

Na izdavanju stranci u modulu zaliha takođe imamo podatak o seriji:

Napomena: Ako koristimo serije ne smemo zaboraviti da i u prijemu i u izdavanju unosimo podatak serije, jer u tom slučaju ceo lager za konkretan artikal se vodi po serijama artikla.


Serijski brojevi

Neke artikle možemo voditi samo po serijama, a neke i po serijama i po serijskim brojevima.

U podešavanju artikla potrebno je da čekiramo opciju za unos serijskih brojeva:

Sam serijski broj možemo uneti SAMO na izdavanju i izdatom računu konkretnog artikla (na kalkulaciji se ovaj podatak NE unosi).

Izdat račun, unosimo na primer serijski broj mobilnog telefona zbog garancije:

kada sačuvamo red računa vidimo ove podatke:

I na izdavanju stranci, u zalihama takođe:

Takođe u redovima zaliha bismo mogli da radimo pretragu i po serijskom broju:

U ovom tekstu