QR code na platnom nalogu

Na samoj štampi platnog naloga možemo imati QR code sa podacima za plaćanje.

Kroz korake Banka > Nalozi za plaćanje 


Čekiramo konkretan nalog i kliknemo na štampanje > Napred


Označimo da želimo štampu naloga za plaćanje sa QR codom > Napred

Dobijamo pregled štampe sa QR codom koji možemo odštampati ili poslati putem emaila.


U ovom tekstu