Izdat račun u jednoj valuti, a plaćanje u drugoj valuti

Imamo izdat račun u USD:


Kupac je platio u EUR i unosimo devizni izvod banke. Unosimo kupca, konto i iznos plaćanja u eurima.

Da bismo zatvorili stavke moramo proknjižiti ručni nalog za knjiženje: Knjigovdstvo > Dvojno knjigovdstvo > Nov > Vrsta naloga za knjiženje FNK:

Knjižimo prvi stav na kontu 2050 (potražno jer je izdat račun na dugovnoj strani) za ovu stranku ali dinarski iznos koji je na izvodu banke, a strana valuta je u USD:


Zatim unosimo ponovo konto 2050 i ovu stranku ali dugovni stav, iznos diraski sa izvoda, strana valuta u EUR.


Kada potvrdimo nalog, on je u ravnoteži i dinarski iznos je isti u duguje i u potražuje. Na opciji ZATVARANJE - zatvaramo otvorenu stavku:

Kliknemo na zatvori:


Nakon zatvaranje stavke, program je sam kreirao nalog kursnih razlika:

U ovom tekstu