Primljene narudžbine

Primljene narudžbine su namenjene internoj kontroli nad narudžbinama kupaca i potvrđivanju narudžbi. Pokazaćemo Vam kako možemo pratiti datume narudžbina, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke. Takođe, videćete opcije kako da delimično smanjite zalihe.