Podešavanje slika na štampi

Prilikom podešavanja štampe na samu štampu dokumenta možemo dodati i slike. Slike se mogu dodavati u zaglavlje, potpis ili u podnožje dokumenta.Da bi sliku bilo moguće dodati na štampu potrebno je da ona ima odgovarajuću veličinu (u MB) i dimenzije:

Maksimalni dozvoljeni DPI* je 300.

(*DPI je jedna od mera rezolucije)

Za svaku sliku postoji određena maksimalna dozvoljena dimenziju u cm. Da biste izračunali maksimalnu dozvoljenu dimenziju u pikselima, potrebno je podeliti dimenzije u cm sa 2,54 (broj cm u jednom inču) i pomnožiti sa DPI.


Ispod je tabela maksimalno dozvoljenih dimenzija slike kada se koristi maksimalno dozvoljeni DPI (300).


Pozicija slike

Max širina (cm)

Max višina (cm)

Max širina (px)

Max višina (px)

Zaglavlje dokumenta - slika

18,91

10,00

2233

1181

Zaglavlje dokumenta - Slika i tekst

6,77

4,06

799

479

Potpis - slika

18,91

3,00

2233

354

Podnožje dokumenta - slika

18,91

3,00

2233

354


Takođe, napomena, da kao i na svim mestima gde se fajlovi učitavaju u Minimax, postoji ograničenje kada govorimo o maksimalnoj dozvoljenoj veličini same datoteke u MB (trenutno je to 10 MB).

U ovom tekstu