Podešavanja štampe - predračuni

Pre uređivanja štampe morate imati uređena Osnovna podešavanja štampe.

Ako promenite opšta podešavanja, promena će biti vidiljiva na novim dokumentima.
Ako želite da se promena vidi i na prethodnim dokumentima, potrebno je otkazati predračun i ponovo ga potvrditi i prilikom štampanja program će uzeti u obzir nova podešavanja ispisa.

Iz menija izaberite Podešavanja organizacije> Podešavanja štampe.

Kliknite na Predračun ili Nov ako želimo da napravimo novu vrstu štampe za predračune.


Napomena: Kada unesemo izmenu u podešavanju štampe, potrebno je kliknuti na OSVEŽI > SAČUVAJ


ZAGLAVLJE DOKUMENTA

Koristi: određujete kako će se štampati zaglavlje (prikaz teksta, prikaz slike..)

Upotrebi: određuje kako će se štampati zaglavlje na prvoj i sledećim stranicama.

 

ADRESA

Postavljanje: određujete gde će na ispisu računa biti pozicionirana adresa kupca, na levoj ili desnoj strani papira.

 

DODATNI OPISI/KLAUZULE

Opis iznad: određujete šta će se štampati između naslova i sadržaja dokumenta.

Opis ispod; određujete šta će se štampati između sadržaja i zaglavlja dokumenta.

Prilikom unosa samog dokumenta možemo opcijom<Pregled> urediti opisi/klauzule i u opise ispod/iznad odabrati opis:

  1. Da povuče iz opštih podešavanja
  2. Iz zadnjeg predračuna za tu stranku
  3. Iz dokumenta iz kog je kopiran (radni nalog,račun...)


POTPIS

Upotrebi: određujete da li će se na štampanom IR pokazati i potpis koji ste podesili u Opštim podešavanjima


PODNOŽJE DOKUMENTA

Koristi: određujete kako će se štampati podnožja (prikaz teksta, prikaz slike ili razdaljinu od gornjeg ruba,, koji ste odredili u Osnovnim podešavanjima štampe).

Upotrebi: određujete kako će se štampati zaglavnje na prvoj, sledećim stranicama i poslednjoj stranici.

 

TERMINOLOGIJA I PREVOD

Ovo su podaci koje možete da uradite i da se na taj način prikazuju na štampanom predračunu.

OSTALA PODEŠAVANJA

 

U ovom tekstu