Numeracija naloga za službeno putovanje (zbirno ili po radiku)

Prilikom pokretanja modula Službena putovanja (Poslovanje > Službena putovanja), program nudi opcije numeracije naloga za službeno putovanje:

1. Zbirno (numeracija će ići redom kako izdajemo naloge, bez obzira na odabranog radnika)

2. Po radnicima (numeracija će biti određena po radnicima, odnosno svaki radnik će imati svoju numeraciju koja će pratiti svoj tok)

Ukoliko prilikom pokretanja modula odaberemo jednu opciju, ali se kasnije ipak odlučimo za drugu opciju naknadno možemo izmeniti način numerisanja naloga za službeno putovanje koracima:

Podešavanje organizacije (Zupčanik u gornjem desnom uglu) > Organizacija > Deo: Putni nalozi > Način numeracije službenih putovanja > Odaberemo drugu opciju iz padajućeg menija.

Nakon ove izmene, izmenjen način numerisanja naloga za službeno putovanje krenuće od sledeće kalendarske godine.

U ovom tekstu